آشنایی با مدل های لباس برای لاغرتر نشان دادن بازوها

آشنایی با مدل های لباس برای لاغرتر نشان دادن بازوها

 

 


در تابستان افرادی که بازو های بزرگی دارند برای انتخاب لباس کمی دچار سر در گمی می شوند و نمی دانند کدام لباس برای شما اندام و دست های شما مناسب است
از لباس های آستین سرخوداستفاده نکنید زیزا دست ها را پهن تر نشان می دهد
و استفاده از لباس هایی که استین سه ربع دارن دستان شما را لاغر تر نشان می دهد
لباس یقه قایقی استفاده کنید و با این لباس شانه ها و سینه ها و بازو های خود را باریک تر نشان دهید
لباس های یقه هفت توجه افراد را به مرکز اندام شما بیشتر می کند از این لباس ها استفاده نکنید
لباس دکلته نپوشید زیرا چاقی دستان شما را بیشتر نشان می دهد و سعی کنید لباسی را انتخاب کنید که دارای استین های چین دار است را برای مراسم انتخاب نمایید