چگونه خود را لاغر تر نشان دهیم

چگونه خود را لاغر تر نشان دهیم

سعی کنیم از اباس و کت های برش دار استفاده کنیم 

برای باریک تر نشان دادن خود لباس های راه راه بپوشیم
از کفش پاشنه بلند استفاده کنیم
از لباس هایی که طرح عمودی دارند انتخاب کنیم
استفاده از شلوار جین باعث می شود پا های شما باریک تر به تطر بیاید
شلوار تیره رنگ استفاده کنید
رنگ کیف و کفش خود را باهم ست کنید
از رنگی رنگی پوشیدن پرهیز کنید و سعی کند یک رنگ باشید
از گردنبد های باند برای باریک تر نشان دادن بالاتنه خود استفاده کنید
دامن های گشاد را کنار بگذارید
از دامن هایی که راسته و باند هستند استفاده کنید
جنس پارچه لباس های خود از پارچه های نرم ولطیف بر گزینید
از لباس هایی اسفاده کنید که در قسمت کمر تنگ می شوند
از لباس هایی که خیلی گشاد هستند یا خیلی تنگ استفاده نکنید
اگردوست دارید لباس طرح دار بپوشید سعی کنید لباسی باشد که در جهت تفقی ان طرح لباس قرار گرفته باشد