چگونه لباس با کیفیت را تشخیص دهیم

چگونه لباس با کیفیت را تشخیص دهیم

 

 


اگر لباسی را انتخاب می کنید که زیپ ئار است حتما زیپ لباس را بررسی نمایید تا خرابی نداشته باشد و تعداد دکمه های یک لباس را در نظر بگیرید به جا دکمه های لباس دقت نمایید و انها را هم بررسی کنید
ببید که دکمه های لباس سفت هستند یا نه
بافت های طبیعی مانند کتان، پنبه، ترمه، و پشم، دوامشان از بافت های غیر طبیعی بیشتر است هم برای سلامتی پوست مناسب هستند و هم بسیار راحت لباس هایی با این جنس کیفیت خوبی دارند
طرز دوخت لباس را بررسی نمایید به ارامی دوخت لباس را از هم جدا کنید اگر در بین دوخت نور عبور می کرد این لباس دوام چندانی ندارد لباس با کیفیت دوختی محکم دارد و در هر سانت آن تعداد زیادی
در هنگام خرید لباس را مقداری فشار دهید اگر لباس خط هایی ایجاد شد بدانید این لباس سریع چروک می خورد بدانید که این لباس به اتو کردن زیاد نیاز دارد
در لباس های با کیفیت، الگوها مخصوصا راه راه افقی، با هم یکسان هستند . البته این مشکل را می توان در الگوهای بزرگ و یا اتفاقی نا دیده گرفت.